Kancelaria Notariusz Wrocław przechowa Twoje dokumenty!

Głównym obowiązkiem notariusza z miejsca takiego jak Kancelaria Notariusz Wrocław jest obserwowanie podpisywania dokumentów prawnych. Kiedy dokument jest podpisywany przed notariuszem, weryfikuje on również tożsamość osoby podpisującej, używając oficjalnego dokumentu tożsamości, takiego jak prawo jazdy lub paszport. Po podpisaniu notariusz z Kancelarii Notarialnej Wrocław przybija do dokumentu swoją pieczęć, aby udowodnić, że osobiście był świadkiem podpisu i dowodu tożsamości. Każdy z miejsca takiego jak Kancelaria Notariusz Wrocław ma przyklejony do pieczęci identyfikator, który w razie potrzeby może zostać sprawdzony przez władze.

W niektórych przypadkach przy podpisywaniu dokumentu wymagany jest świadek – Kancelaria Notariusz Wrocław często go przyprowadza. W takiej sytuacji notariusz weryfikuje również tożsamość świadków. Kolejnym zadaniem notariusza jest składanie przysięgi. Przysięgi są używane podczas procesów sądowych jako oświadczenia świadków. W niektórych przypadkach świadek, który nie jest w stanie zeznawać osobiście, składa oświadczenie notariuszowi, a następnie składa przysięgę lub oświadczenie. Gdy przysięga zostanie poświadczona notarialnie, może zostać wniesiona do sprawy sądowej. Jeśli później okaże się, że świadek skłamał pod przysięgą, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za krzywoprzysięstwo oraz grzywny i kary sądowe. Niektórzy notariusze z miejsca takiego jak Kancelaria Notariusz Wrocław mogą przeprowadzać ceremonie zaślubin. W takich przypadkach akt małżeństwa w tym stanie musi być najpierw wystawiony dla wszystkich zaangażowanych stron, zanim notariusz będzie mógł przeprowadzić oficjalną ceremonię.