Upadłość konsumencka Warszawa, woj. mazowieckie

Konsekwencje upadłości konsumenckiej z Warszawy są poważne i wymagają starannego rozważenia. Inne czynniki do przemyślenia: Od października kongres dokonał gruntownych zmian w prawie upadłościowym. Efektem netto tych zmian jest zachęcenie konsumentów do ubiegania się o ulgę w upadłości na podstawie rozdziału 13 zamiast rozdziału 7. Rozdział 13 pozwala na upadłość konsumencką Warszawa, jeśli masz stały dochód, na zatrzymanie nieruchomości, takiej jak dom lub samochód obciążony hipoteką. inaczej mogłaby przegrać. W rozdziale 13 sąd zatwierdza plan spłaty, który pozwala wykorzystać przyszłe dochody na spłatę długów w okresie od trzech do pięciu lat, zamiast oddawać jakąkolwiek nieruchomość. Po dokonaniu wszystkich płatności w ramach planu otrzymasz umorzenie długów. Rozdział 7, znany jako zwykłe upadłość konsumencka Warszawa i bankructwo, obejmuje sprzedaż wszystkich aktywów, które nie są zwolnione. Własność zwolniona może obejmować samochody, narzędzia związane z pracą i podstawowe meble domowe. Część majątku może zostać sprzedana przez urzędnika sądowego – powiernika – lub przekazana wierzycielom. Nowe przepisy dotyczące upadłości zmieniły okres, w którym można uzyskać zwolnienie na mocy rozdziału 7. Teraz musisz odczekać osiem lat po otrzymaniu zwolnienia z tytułu jaką jest upadłość konsumencka Warszawa, zanim będziesz mógł ponownie złożyć wniosek na podstawie tego rozdziału. Okres oczekiwania na podstawie rozdziału 13 jest znacznie krótszy i może wynosić zaledwie dwa lata między zgłoszeniami.