Czy pokoje Karwia są jeszcze dostępne?

Jeśli potrzebujesz szybko gotówki, masz aktywa płynne, czyli aktywa w postaci pokojów Karwia, które można szybko sprzedać gotówka. Przykładami środków płynnych są pieniądze, instrumenty rynku pieniężnego i zbywalne papiery wartościowe
aktywa. Z tego powodu nieruchomości takie jak pokoje Karwia nie są uważane za aktywa płynne. Nawet na najlepszych rynkach,
zamknięcie transakcji może zająć kilka miesięcy. Ponadto możesz nie uzyskać najwyższej ceny, jeśli
musisz szybko sprzedać ze względu na awarię lub inne nieprzewidziane wydarzenie.

Podobnie jak każdy rodzaj inwestycji w pokoje Karwia, inwestowanie w nieruchomość takie jak pokoje Karwia kupną na wynajem niesie ze sobą poważne ryzyko. Ty może się okazać, że najemcy nie będą idealni, pomimo najlepszych starań, aby ich odfiltrować. Więc,
obszary ewoluują i to, co kiedyś było fantastycznym miejscem do inwestycji, może już nie być takim przyszły. Depozyty zabezpieczające i dalsza należyta staranność mogą zdecydowanie złagodzić to ryzyko, ale
czasami nigdy się nie dowiesz!