Ubezpieczenie należności i nasza oferta faktoringu

Firmy windykacyjne oferujące ubezpieczenie należności mogą zgodzić się na windykację na podstawie faktury, ale nie wydadzą niczego, dopóki nie odzyskają należności od dłużnika.

Firmy faktoringowe oferujące ubezpieczenie należności zaliczą większość wartości faktury z góry. W zależności od charakteru umowy jest to zwykle od 70 do 90 procent. Po opłaceniu faktury przez klienta firma faktoringowa przesyła pozostałą kwotę pomniejszoną o nominalny rabat. W tym sensie przypomina bardziej finansowanie należności. Wszystko to ma pomóc Twojej firmie zaspokoić potrzeby gotówkowe i uniknąć problemów z fakturowaniem wśród klientów.

Faktoring jest tańszy niż windykacja, ubezpieczenie należności!
Agencje windykacyjne mają zwykle niskie wskaźniki windykacji, ponieważ próbują odzyskać stare salda, które firma już próbowała odzyskać. To trudna praca, a ci, którym udało się odzyskać więcej niż 35 procent salda, zwykle się nią przechwalają. To, w połączeniu z faktem, że większość nie zarabia nic, chyba że odbierze, skutkuje wyjątkowo wysokimi kosztami opłat za windykację. Oczekuj, że windykator od ubezpieczeń należnościzatrzyma co najmniej 25–30 procent wpływów, a niektórzy zgarną 50 procent lub więcej z góry.