Borelioza Warszawa – choroba odkleszczowa

Ponieważ tylko około 25-30% pacjentów z wczesną boreliozą w Polsce pamięta ukąszenie kleszcza, klinicysta musi skierować historię na możliwość ukąszenia przez kleszcza. (W USA 64% nie pamięta, że ​​został ugryziony.) Pacjenci na ogół nie zdają sobie sprawy z ugryzienia kleszcza, ponieważ kleszcze te są bardzo małe (kleszcze Ixodes w przybliżeniu są wielkości maku), a ich ugryzienia są często bezbolesne. Kontekst epidemiologiczny jest niezwykle ważny. Klinicysta powinien ustalić, gdzie mieszka, pracuje i wakacje pacjent, i powinien sprawdzić czy w jego rejonie grasują kleszcze, które przenoszą groźną chorobę jaką jest borelioza Warszawa.

U wielu pacjentów z wczesną boreliozą sama identyfikacja rumienia wędrującego (EM) na podstawie samego badania fizykalnego jest wystarczająca do ustalenia skutecznego rozpoznania boreliozy. Uważna dbałość o szczegóły często czyni różnicę między potrzebą przeprowadzenia dalszych badań potwierdzających a empirycznym przebiegiem antybiotyków. W szczególności ustalenia z badania należy interpretować w kontekście epidemiologicznym; nie można tego przecenić. Lokalizacja, pora roku i czynności pacjenta mogą być ważnymi wskazówkami diagnostycznymi w boreliozie Warszawa.

Późna lub przewlekła borelioza Warszawa odnosi się do objawów, które pojawiają się miesiące lub lata po początkowej infekcji, czasem po okresie utajenia. Objawy przewlekłej boreliozy Warszawa są przede wszystkim reumatologiczne i neurologiczne. Acrodermatitis chronica atrophicans, skórna cecha późnego stadium boreliozy, występuje prawie wyłącznie u pacjentów w Europie. Większość pacjentów z późną chorobą jaką jest borelioza Warszawa nie ma w przeszłości rumienia wędrującego, ponieważ wysypka zwykle prowadzi do wcześniejszego leczenia, co zapobiega rozwojowi późnej choroby. Jednak inne objawy choroby mogą współistnieć lub mogły wystąpić w przeszłości.